Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden sportschool De Wenakker:

  1. Contributie

Sportschool De Wenakker hanteert een automatisch machtigingssysteem. Men vult het machtigingsformulier in en de sportschool regelt de betaling voor u. De 1e van de maand wordt het contributiebedrag van € 25,00 automatisch van uw rekening afgeschreven. Tevens is de sportschool gerechtigd om de contributies te verhogen indien dit noodzakelijk geacht wordt.

  1. Inschrijving

Schrijft men zich in, in de eerste helft van de maand (1-15) dan betaalt men voor de hele maand, schrijft men zich in,  in de tweede helft van de maand (16-31) dan betaalt men de helft van het contributiebedrag.

Alleen in uitzonderlijke gevallen kan men de contributie per kas betalen.

  1. Contributieachterstand

Wanneer de leden een contributieachterstand van drie maanden hebben, ontvangen zij o het ingeschreven adres een betalingsherinnering. De leden krijgen de kans om de opgelopen achterstand binnen 2 weken te voldoen. (zie ook sub. 5 Incassokosten)

  1. Beëindiging lidmaatschap

Het lidmaatschap is voor onbepaalde tijd. Opzegging van het lidmaatschap is alleen mogelijk met een opzegtermijn van één maand. Men vult het formulier: intrekking machtiging in. Wanneer men dit formulier bij de sportschool inlevert, wordt de betaling stopgezet.

  1. Incassokosten

Indien de contributie niet wordt voldaan, kunnen er eventuele kosten bijkomen voor  de klant, waaronder incasso. Wordt er na de eerste aanmaning niet betaald, komt er € 2,50 per aanmaning, voor rekening van de klant.

  1. Aansprakelijkheid

Sportschool De Wenakker is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal, (lever uw waardevolle spullen bij de bar in !) letsel, schade zowel direct als indirect, resp. van of aan goederen van klanten. Het sporten geschiedt op eigen risico.

Sportschool De Wenakker stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele blessures.

De toegang in de fitnisszaal is vanaf 16 jaar.

  1. Vakantie/ Ziekte

De sportschool is, m.u.v. een aantal feestdagen, het hele jaar geopend.

De voorwaarden gelden dus het hele jaar inclusief de vakantieperiodes. De contributie kan alleen tussentijds stopgezet worden, wanneer men vooraf aangeeft dat in geval van ziekte, letsel of andere bijzondere omstandigheden u langer dan twee maanden niet gebruik kan maken van de faciliteiten van de sportschool.

 

  1. Schoeisel en kleding

Schoenen die buiten gedragen worden, mogen niet worden gedragen tijdens het sporten in de sportschool. Tevens is gepaste sportkleding een vereiste.

  1. Handdoeken

Tijdens het trainen in de sportschool is het gebruik van een handdoek verplicht.

  1. Consumpties

Het personeel van sportschool De Wenakker is bereidt u graag te helpen met het vullen van uw bidon. Meegebrachte consumpties (sportdrankjes) mogen niet worden genuttigd.