Sportschool De Wenakker

  • Telefoon: 0597672781
  • E-mail:     koenonomden@kpnmail.nl
  • Kvk: 52610225

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden sportschool De Wenakker : 1. Contributie : Sportschool De Wenakker hanteert een automatisch machtigingssysteem.Men vult het machtigingsformulier in en de sportschool regelt de betaling voor u. De 1. van de maand wordt het contributiebedrag automatisch van u rekening afgeschreven. Tevens is de sportschool gerechtigd om de contruibuties te verhogen indien dit noodzakkelijk geacht wordt . 2. Inschrijving Schrijft men zich in ,in de eerste helft van de maand (1-15) dan betaalt men voor de hele maand ,schrijft men  zich in ,in de tweede heelft van de maand (16-31) dan betaalt men de helft van het contributiebedrag. 3.Contributieachterstand wanneer de leden een contributieachterstand hebben,ontvangen zij o het ingeschreven adress een betalingsherinnering. De leden krijgen de kans om de opgelopen achterstand binnen 2 weken te voeldoen.( zie ook aub.5 Incassokosten ) 4. Beëindiging lidmaatschap het lidmaatschap is voor onbepaalde tijd. opzegging van het lidmaatschap is alleen mogelijk met een opzegtermijn van een maand .men vilt het formulier ; intrekking machtiging in .Wanneer men dit formulier bij de sportschool inlevert. wordt de betaling stopgezet . 5. Incassokosten : Indien de contributie niet wordt voldaan, kunnen er eventuele kosten bijkomen voor de klant, waaronder incasso. Wordt er na de eerste aanmaning niet betaald, komt er 2,50 per aanmaning ,voor rekening van de klant . 6.Aansprakelijkheid Sportschool De Wenakker is niet aansprakelijk voor vermissing,verduistering, diefstal (lever uw waardevolle spullen bij de bar in !! letsel,schade zowel direct als indirect ,resp.van of aan goederen van klanten. Het sporten geschiedt op eigen risico . Sportschool De Wenakker stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele blessures. 7. Vakantie/Ziekte De sportschool is m.u.v.een aantal feestdagen , het hele jaar geopend. De voorwaarden gelden dus het hele jaar inclusief de vakantieperiodes.De contributie kan alleen tussendijds stopgezet worden ,wanneer men zich vooraf aangeeft,dat in geval van ziekte ,letsel of andere bijzondere omstandigheden u langer dan twee maanden niet gebruik kan maken van de faciliteiten van de sportschool . 8.Schoeisel en kleding Schoenen die buiten gedragen worden ,mogen niet worden gedragen tijdens het sporten in de sportschool. Tevens is gepaste sportkleding een vereiste. 9.Handdoek tijdens het trainen in de sportschool is het gebruik van een handoek verplicht. 10. consumpties het personeel van de sportschool is bereidt u graag te helpen met het vullen van uw bidon.Meegebrachte consumpties (sportdrankjes) mogen niet worden genuttigd.

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide